Ceník

Rodiče, kteří hradí dětem jakékoliv předškolní zařízení, si nově mohou od ledna 2015 uplatnit slevu na dani až do výše minimální mzdy a to již za rok 2014 . Vystavíme vám potvrzení při pravidelné i nepravidelné docházce dětí do naší miniškolky.

Pravidelná celodenní docházka - školní děti.

je možná Po - Pá  od 6:30 hod.  do  16:30 hod. Celoročně, mimo státní svátky a víkendy.  

Aktuální otevírací doba  7.00 -1 6:30 hod.       

Prodloužení provozní doby lze předem domluvit a je zpoplatněno částkou 100 Kč /h.

Přijímáme děti od 1 roku, do zahájení povinné školní docházky. Od 1.6. 2016 snížené školné u celoměsíční docházky dětí od 2 let.

Ceník je platný pro celodenní docházku dětí v délce minimálně tří po sobě následujících kalendářních  měsíců. 

  Do 2 let Den       Od  2 let    Den
Kal. měsíc   5600 Kč -   4 700 3 700 Kč     
4x týdně - - -
3x týdně   4500 Kč    375 Kč        4200 Kč   350 Kč
2x týdně    3600 Kč    450 Kč        3300 Kč   413 Kč
1x týdně    2200 Kč    550 Kč        2100 Kč   525 Kč

Na 2. sourozence poskytujeme 5 % slevu.

Večerní a noční hlídání  120 Kč / hod. Víkend + 20 Kč/ hod./dítě. Více v záložce Novinky - večerní a noční hlídání v hlavním menu.               

Stravné 45 Kč/den. Poplatky za odhlášené stravné vám vrátíme.

- zápis - rezervační poplatek ve výši  1.500 je nutné uhradit při podání přihlášky dítěte. Zaručuje jistotu místa pro Vaše dítě a je odečten z prvního měsíčního školného. V případě, že dítě k docházce nenastoupí, je rezervační poplatek  nevratný

 - platba následující je splatná vždy nejpozději k  20. dni předchozího měsíce převodem na účet u ČS a.s. číslo : 065  087  2003 /0800. Ve zprávě pro příjemce uveďte prosím jméno a příjmení dítěte. Při zahájení docházky termín úhrady dle domluvy.

Nepravidelná, příležitostná docházka

Zvolte si pro vás nejvhodnější z nabízených programů

č. 1dle plánovaného počtu vstupů dítěte si vyberte v tabulce z programů A-B-C na celý den, půlden-dopoledne, nebo odpoledne,

nebo hodinový D - pro děti mladší 2 let a jednorázový vstup

č. 2 - zvýhodněnou platbu 5.000 Kč/měs.( 238 Kč/den) celodenní vstupy - kalendářní měsíc.

1. Platba dle vybraného počtu vstupů A-B-C pro děti od 2 let

Hradí se podle skutečné docházky dítěte

Cena v tabulce je uvedena za 1 vstup v jednotlivých programech A-B-C. Čím častěji bude vaše dítě v kalendářním měsíci miniškolku navštěvovat, tím budou vaše úhrady nižší.

Informujte se u nás, nebo si to spočítejte podle tabulky - např. když k nám přijdete v kal. měsíci 9 x na dopoledne, spadáte do programu B - tedy dopoledne za 250 Kč  (50 Kč/hod.). Za 9 vstupů uhradíte  9 x 250 Kč, takže 2250 Kč/měs.

Poskytujeme slevu 5 %  na 2. sourozence.

- v platbě je zahrnut celodenní pitný režim, program včetně "Veselé angličtiny", materiály k jednotlivým aktivitám a základní hygienické potřeby 

- vlastní strava, nebo stravné 45 Kč/den, odhlášené stravné vám vrátíme.

- vybraný program se hradí předem podle domluveného počtu vstupů  dítěte a podléhá vyúčtování dle skutečné docházky (varianta A,B,C) 

- změna termínů předem domluvených vstupů v daném měsíci  je možná

2. Zvýhodněná  celodenní paušální platba 5.000 Kč/ 5 x týdně  /238  Kč / den - pro děti od 2 let

 v daném  kalendářním měsíci, vlastní strava, nebo stravné 45 Kč/den - hradí se v hotovosti

- platba je splatná nejpozději do 20. dne předchozího měsíce  v hotovosti, nebo převodem na účet u ČS a.s. číslo:

065 087 2003 /0800. Ve zprávě pro příjemce uveďte prosím jméno a příjmení dítěte. Při zahájení docházky termín úhrady dle domluvy.

- v platbě je zahrnut celodenní pitný režim, program včetně "Veselé angličtiny", materiály k jednotlivým aktivitám a základní hygienické potřeby

- provedené úhrady za služby jsou nevratné, odhlášené stravné ano