Novinky - večerní a noční hlídání

DK PRiMA nabízí novou službu:

Večerní hlídání od 18:00 do 24:00 hod. (dohoda možná).

Objednání nejméně 3 dny předem, v případě minimálně dvou přihlášených dětí, po dobu minimálně 2 hodin.

Večerní hlídání při přítomnosti pouze jednoho dítěte je možné za předpokladu, že rodič / zákonný zástupce  uhradí částku za minimální počet dětí a hodin. Další úhrada za večerní hlídání se uskutečňuje dle platného ceníku.

Večerní a noční hlídání 120 Kč/hod. Víkend + 20 Kč/hod./dítě

Noční hlídání od 18:00 do  9:00 hod. je možné i při přítomnosti pouze jednoho  dítěte.